Guideline Geo tillsätter Regional Manager Americas

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, har anställt Per Westholm som Regional Manager Americas med tillträde den 24 april.

Per Westholm är civilingenjör inom teknisk fysik från Uppsala Universitet kompletterad med en Master of Science inom Systems Engineering från Case Western Reserve University, Cleveland Ohio. Per tillför gedigen internationell affärserfarenhet som kännetecknas av entreprenöriellt företagande med kunden i centrum. Per har arbetat internationellt, bland annat i USA och Europa, och har erfarenhet från ett flertal branscher, däribland IT, Energi och Programvaruverksamhet.

Tillsättningen av Per Westholm är ett led i att stärka Guideline Geos lokala organisation och närvaro i Nord− och Latinamerika.

”Pers gedigna kompetens och globala framgångar kommer att vara ett värdefullt tillskott till vår organisation och stärka vår försäljning inom geoteknologiområdet i Nord – och Latinamerika. Vi välkomnar Per till bolaget och ser med tillförsikt fram emot en positiv marknadsutveckling i Nord och Latinamerika kommande år under Pers ledarskap.” säger Kjell Husby, VD Guideline Geo AB.

 

För ytterligare information kontakta:

Kjell Husby, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 954 79 97.

 

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (“MAR”). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2017 kl. 18:15 CET.

Pressmeddelande GGEO 20170410