Guideline Geo reviderar värdet för bolagets största GPRorder på grund av valutakursförändring samt tidpunkt för att motparten fullgör sitt åtagande

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, vann en order i juni till myndighet i Latinamerika till ett värde av totalt 1,6 MUSD.  Ordervärdet om 1,6 MUSD uppskattades i juni till 13,5 MSEK, men revideras i nuläget ned till 12,4 MSEK med anledning av en svag dollarkurs.

Ordern är villkorad att myndigheten i mottagarlandet fullgör åtagande gentemot Guideline Geos återförsäljare, vilket i juni förväntades ske under det tredje kvartalet. Den förväntan revideras nu till att ske senast i december.
Beställda MALÅ markradar (GPR) system kommer att användas för olika säkerhets- och kriminaltekniska undersökningar.

För ytterligare information kontakta: Mikael Nolborg, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00.
Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2017 kl. 20:00 CET.

Pressmeddelande (PDF)