Guideline Geo tillsätter Utvecklingschef (CTO)

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, har anställt Magnus Kamél som Utvecklingschef/Chief Technology Officer (CTO). Han tillträder tjänsten den 8 maj och kommer att ingå i Guideline Geos koncernledning.

För att ytterligare stärka ledarskapet inom innovation och produktutveckling tillsätter bolaget en CTO. Magnus Kamél har arbetat som utvecklingschef inom Saab i många år och sedan 2010 i rollen som programledare och projektledare för stora internationella program inom radarteknikutveckling. Magnus har infört många nya arbetssätt inom främst systemutveckling, elektronik och programvaruutveckling. Magnus har en civilingenjörsexamen från KTH inom elektroteknik kombinerat med en kandidatexamen inom företagsekonomi från Stockholms Universitet.

Med Magnus gedigna kompetens och erfarenhet av hård – och mjukvaruutveckling inom radarteknologi, ser vi goda möjligheter att ytterligare stärka Guideline Geos position som marknadsledare inom geoteknologiområdet.

 

För ytterligare information kontakta:
Kjell Husby, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 954 79 97.
Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (“MAR”). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 kl. 17:30 CET.

Pressmeddelande GGEO 20170210