Guideline Geo utser ny Verkställande Direktör

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, har utsett Mikael Nolborg till ny Verkställande Direktör att efterträda nuvarande VD Kjell Husby som avser gå i pension. Kjell Husby kommer att kvarstå som VD tills Mikael Nolborg tillträder tjänsten vilket sker senast i juli, 2017.
Mikael Nolborg har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har de senaste 9 åren innehaft olika chefsroller inom SSAB och ingår för närvarande i ledningsgruppen för SSAB Europe som ansvarig för Marknadsutveckling. Dessförinnan arbetade Mikael under 6 år som senior projektledare och managementkonsult inom McKinsey & Co.
Mikael har gedigen erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och industriell marknadsföring på global nivå. Vidare har Mikael drivit utveckling av nya affärsmodeller samt framgångsrikt genomfört flera företagsförvärv och lett efterföljande integrationsarbete.

”Vi är glada att välkomna Mikael som Vd för Guideline Geo. Bolaget befinner sig i ett mycket spännande skede där vi avser utnyttja vår ledande position både för att utveckla mjukvarubaserade affärsmodeller och för att konsolidera den fragmenterade bransch vi verkar i. Genom rekryteringen av Mikael ser vi stora möjligheter att accelerera utvecklingen”, kommenterar styrelseordförande Peter Lindgren.
”Jag vill också tacka Kjell Husby för hans engagerade arbete sedan han tillträdde som Vd i oktober 2014. Kjells insatser både vad gäller strategiformulering och ledarskap har starkt bidragit till att Guideline Geo efter en turbulent period nu har ett bra utgångsläge för att ta nästa steg i utvecklingen.”

För ytterligare information kontakta: Peter Lindgren, styrelseordförande Guideline Geo AB (publ), tel. +46 73 20 03 330. www.guidelinegeo.com

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (“MAR”). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2017 kl. 08:45 CET.
Stockholm

Pressmeddelande