Guideline Geo vinner bolagets största GPR-order till myndighet i Latinamerika till ett värde av 13,5 MSEK

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, har vunnit en order till myndighet i Latinamerika till ett värde av totalt 13,5 MSEK.

Guideline Geo har erhållit en order avseende MALÅ markradar (GPR) system som kommer att användas för olika säkerhets- och kriminaltekniska undersökningar.

Ordern är villkorad att myndigheten i mottagarlandet fullgör åtagande gentemot Guideline Geos återförsäljare, vilket förväntas ske under det tredje kvartalet.

”Vi glädjer oss åt bolagets största order hittills inom markradar. Vårt breda, användarvänliga markradarprogram med avancerade sensorer och tolkningsmjukvara, samt vår satsning på ökad lokal närvaro i våra regioner har starkt bidragit till denna framgång. Denna order är ett bra exempel på bolagets vision att skapa skräddarsydda lösningar för olika tillämpningsområden, som här inom kriminaltekniska undersökningar, säger Kjell Husby, vd Guideline Geo AB.”

 

För ytterligare information kontakta:

Kjell Husby, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 954 79 97.

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2017 kl. 10:00 CET.

Pressmeddelande GGEO 20170619