Guideline Geo’s nya Verkställande Direktör tillträder efter morgondagens årsstämma

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, utsett Mikael Nolborg till ny Verkställande Direktör att efterträda nuvarande VD Kjell Husby som avser gå i pension. Mikael Nolborg tillträder tjänsten efter bolagets årsstämma imorgon den 20 juni.

Som tidigare kommunicerats har Mikael Nolborg civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har gedigen erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och industriell marknadsföring på global nivå, bl a inom SSAB och McKinsey & Co. Vidare har Mikael drivit utveckling av nya affärsmodeller samt framgångsrikt genomfört flera företagsförvärv och lett efterföljande integrationsarbete.

För ytterligare information kontakta:

Peter Lindgren, styrelseordförande Guideline Geo AB (publ), tel. +46 73 20 03 330.

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (“MAR”). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2017 kl. 17:45 CET.

Pressmeddelande GGEO 20170619-2