Exekutiv ledning

Exekutiv ledning Guideline Geo ABEM | MALÅ

Mikael Nolborg
Vd i Guideline Geo AB (publ) sedan 2017

Född: 1976

Bakgrund: Mikael Nolborg har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har de senaste 9 åren innehaft olika chefsroller inom SSAB och ingick i ledningsgruppen för SSAB Europe som ansvarig för Marknadsutveckling. Dessförinnan arbetade Mikael under 6 år som senior projektledare och managementkonsult inom McKinsey & Co.

Mikael har gedigen erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och industriell marknadsföring på global nivå. Vidare har Mikael drivit utveckling av nya affärsmodeller samt framgångsrikt genomfört flera företagsförvärv och lett efterföljande integrationsarbete.

Nuvarande väsentliga uppdrag: Inga

Aktieinnehav: 70 857 aktier

 

Gabriella Williams
Ekonomichef i Guideline Geo AB (publ) sedan 15 december 2021

Född: 1980

Bakgrund: Gabriella Williams har en magisterexamen i Ekonomi från Stockholms Universitet samt en Master i International Politics & Relations. Gabriella har lång erfarenhet från olika chefsroller inom ekonomi och finans och har drivit flertal digitaliseringsprojekt av finansfunktioner.

Hon har under de senaste 6 åren innan varit CFO för Swedbank Fastighetsbyrå AB och dessförinnan bland annat redovisningsansvarig inom Försvarsexportmyndigheten.

Nuvarande väsentliga uppdrag: Inga

Aktieinnehav: 0

Guideline Geo ABEM MALÅ