VD

VD Guideline Geo ABEM | MALÅ

Mikael Nolborg
Vd i Guideline Geo AB (publ) sedan 2017

Född: 1976

Bakgrund: Mikael Nolborg har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har de senaste 9 åren innehaft olika chefsroller inom SSAB och ingick i ledningsgruppen för SSAB Europe som ansvarig för Marknadsutveckling. Dessförinnan arbetade Mikael under 6 år som senior projektledare och managementkonsult inom McKinsey & Co.

Mikael har gedigen erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och industriell marknadsföring på global nivå. Vidare har Mikael drivit utveckling av nya affärsmodeller samt framgångsrikt genomfört flera företagsförvärv och lett efterföljande integrationsarbete.

Nuvarande väsentliga uppdrag: Inga

Aktieinnehav: 65 713 aktier

 

Guideline Geo ABEM MALÅ