Exekutiv ledning

Exekutiv ledning Guideline Geo ABEM | MALÅ

Mikael Nolborg
Vd i Guideline Geo AB (publ) sedan 2017

Född: 1976

Bakgrund: Mikael Nolborg har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han har de senaste 9 åren innehaft olika chefsroller inom SSAB och ingick i ledningsgruppen för SSAB Europe som ansvarig för Marknadsutveckling. Dessförinnan arbetade Mikael under 6 år som senior projektledare och managementkonsult inom McKinsey & Co.

Mikael har gedigen erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och industriell marknadsföring på global nivå. Vidare har Mikael drivit utveckling av nya affärsmodeller samt framgångsrikt genomfört flera företagsförvärv och lett efterföljande integrationsarbete.

Nuvarande väsentliga uppdrag: Inga

Aktieinnehav: 65 713 aktier

 

Rikard Olofsson
Ekonomichef i bolaget sedan 2020

Född: 1974

Bakgrund: Ekonomie magisterexamen från Mittuniversitetet i Sundsvall. Rikard har haft specialistbefattningar inom koncernredovisning, redovisning och skatt i bolag som Humlegården Fastigheter, Atrium Ljungberg och på ASSA ABLOY AB. Rikard har omfattande erfarenhet av redovisning i börsnoterade koncerner och har drivit flera utvecklingsprojekt inom redovisning och skatt samt administrativa processer.

Nuvarande väsentliga uppdrag: Inga

Aktieinnehav: Inga.

 

Guideline Geo ABEM MALÅ