Geofysik inom infrastrukturprojekt – Svenskt samarbete för ökad kunskap

Kunskapen gällande geofysikens fördelar för infrastrukturprojekt är idag begränsat. Representanter från olika delar av svenskt näringsliv, myndigheter och organisationer* har gått samman för att öka kunskapen kring en optimerad markkartläggning. Idag är Geotekniska undersökningar med borrvagn den primära undersökningsmetoden för att kartlägga undermarksförhållanden. Borrvagnsundersökningar är en bra metod men möjliggör ofta inte en komplett bild av markförhållanden.  Genom att använda geofysiska lösningar i kombination med geoteknisk undersökning, uppnås en mer effektiv och komplett process som:

  • sparar tid
  • möjliggör optimerande av olika borrprogram
  • ger ett underlag som tar hänsyn till hela undersökningsområdet
  • ökar säkerheten i underlag och därmed reducerar kostsamma risker

Som en del av kunskapsöverföringen kommer ett antal fria webbinarier att erbjudas på SGFs (Svenska Geotekniska Föreningens) webbplats. Det första tillfället med fokus på grunderna inom geofysik ägde rum den 14 januari, med fyra ytterligare tillfällen inplanerade under den kommande tidsperioden. Utbildningen hålls på svenska.

För datum och tider, besök: http://www.sgf.net/web/page.aspx?refid=2721&hlt=Geofysik

*SGF, Tyréns, Guideline Geo, Trafikverket,  Impact Geofysik,  SWECO och PEAB