Inbjudan – Presentation av bokslutskommuniké för januari-december 2020

Guideline Geo offentliggör bokslutskommunikén för januari-december 2020, fredag den 12 februari 2021 kl 8:30. Vi önskar investerare välkomma att delta i ett webbinarium med VD Mikael Nolborg som presenterar bokslutskommunikén.

Datum: Fredag 12 februari 2021
Tid: 11:30

LÄNK till teamsmöte

Rapporten samt inspelat webbinarium kommer att finnas tillgängligt på Guideline Geos webbsida.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00.
Guideline Geo (GGEO) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Pressmeddelande GGEO 20210209_InbjudanDelårsrapportJan-Dec