Guideline Geo AB (publ) utvidgar markradarerbjudandet genom att bli enda globala distributören för mjukvaran GPR-SLICE

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ) har tecknat avtal med Geophysical Archaeometry Laboratory Inc. gällande distribution av mjukvaran GPR-SLICE för markradarområdet (GPR).

GPR-SLICE är en visualiseringsmjukvara som är utvecklad av Geophysical Archaeometry för primärt avancerad analys av broar och vägar, samt även för analys vid arkeologiska tillämpningar. Den flerdimensionella kartläggningen i 2D/3D av konstruktionens beskaffenhet ger ett effektivt beslutsunderlag för beslutsfattare, vilket för slutkunden skapar stora potentiella kostnadsbesparingar, exempelvis genom en utökad förståelse om en underhållsåtgärd av infrastruktur behöver sättas in omedelbart, eller om åtgärd kan vänta. Vid arkeologisk kartläggning eller utgrävning ger det beslutsfattaren en väldigt bra förståelse för vad man ska prioritera i nästa steg, och hur man bör gå tillväga för att inte orsaka onödiga skador.

Försäljning av GPR-SLICE kommer att ske via Guideline Geos globala distributörs- och direktförsäljningskanaler.

”GPR-SLICE innebär ett strategiskt komplement till Guideline Geos markradarerbjudande. Genom att visualisera avancerad geofysisk information för primärt två specifika tillämpningar som infrastrukturunderhåll och arkeologi, skapar vi ännu bättre förutsättningar för våra kunder vilket leder till nya kommersiella möjligheter i vårt erbjudande. Det handlar om att föra samman våra instrument med avancerad mjukvara i tillämpningar som skapar mervärde för kunden”, säger vd Mikael Nolborg.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00.
Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 17:45 CET.

Pressmeddelande GGEO 20180517 GPRSlice (PDF)