Investor Relations

Guideline Geo AB (publ) tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning från den 1 juli 2008. Information om Svensk kod för bolagsstyrning återfinns på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings hemsida.

KONTAKT

 

 

Mikael Nolborg
CEO
Tel. +46 708 36 99 00