Delårsrapport januari-juni 2020

Andra kvartalet i korthet Intäkter uppgick till 29,9 (34,0) MSEK för det andra kvartalet vilket är en försämring med 12…