Delårsrapport januari-mars 2022

Första kvartalet i korthet Omsättningen uppgick till 36,7 (24,4) MSEK för det första kvartalet vilket är en ökning med 51…

Guideline Geos utser ny ekonomichef

Gabriella Williams, ekonomichef på Guideline Geo AB, har beslutat att lämna Guideline Geo av personliga skäl. Gabriella kommer lämna bolaget…