Delårsrapport januari-juni 2021

Andra kvartalet i korthet Omsättningen uppgick till 30,4 (27,6) MSEK för det andra kvartalet vilket är en ökning med 10…

Delårsrapport januari-mars 2021

Första kvartalet i korthet Omsättningen uppgick till 24,4 (18,2) MSEK för det första kvartalet vilket är en ökning med 34…