Finansiell kalender

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport januari-juni 2022 – 24 augusti 2022
Delårsrapport januari-september 2022 – 8 november 2022
Bokslutskommuniké 2022 – 16 februari 2023