Finansiell kalender

KOMMANDE RAPPORTER

Årsstämma – 20 maj 2021

Delårsrapport januari-juni 2021 – 26 augusti 2021

Delårsrapport januari-september 2021 – 12 november 2021