Finansiell kalender

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport januari-juni 2020 lämnas den 28 augusti 2020

Delårsrapport januari-september 2020 lämnas den 13 november 2020

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2020 lämnas den 12 februari 2021