Finansiella Rapporter

2022

2022-05-06//Delårsrapport för perioden januari-mars 2022 Guideline Geo AB (publ)

2022-04-04//Guideline Geo AB (publ) Årsredovisning 2021

2022-02-17//Bokslutskommuniké jan-dec 2021

2021

2021-11-12//Delårsrapport jan-sep 2021 Guideline Geo AB (publ) 

2021-08-26//Delårsrapport för perioden januari-juni 2021 Guideline Geo AB (publ)

2021-05-07//Delårsrapport för perioden januari-mars 2021 Guideline Geo AB (publ)

2020

2021-04-07//Guideline Geo AB (publ) årsredovisning 2020

2021-02-12//Bokslutskommuniké Guideline Geo (publ.) 2020

Bokslutskommunikén 2020 presenteras av VD Mikael Nolborg (video) här

2020-11-13//Delårsrapport för perioden januari-september 2020 Guideline Geo AB (publ)

Delårsrapporten för perioden januari-september 2020 presenteras av VD Mikael Nolborg (video) här

2020-08-28//Delårsrapport för perioden januari-juni 2020 Guideline Geo AB (publ)

2020-05-08//Delårsrapport för perioden januari-mars 2020 Guideline Geo AB (publ)

2019

2020-04-09//Guideline Geo AB (publ) årsredovisning 2019

2020-02-12//Bokslutskommuniké Guideline Geo (publ.) 2019

Bokslutskommunikén 2019 presenteras av VD Mikael Nolborg (video) här

2019-11-07//Delårsrapport för perioden januari-september 2019 Guideline Geo AB (publ)

2019-08-28//Delårsrapport för perioden januari-juni 2019 Guideline Geo AB (publ)

2019-05-08//Delårsrapport för perioden januari-mars 2019 Guideline Geo AB (publ)

2018

2019-04-12//Guideline Geo AB (publ) årsredovisning 2018

2019-02-13//Bokslutskommuniké 2018 Guideline Geo AB (publ)

2018-11-15//Delårsrapport för perioden januari-september 2018 Guideline Geo AB (publ)

2018-08-29//Delårsrapport för perioden januari-juni 2018 Guideline Geo AB (publ)

2018-05-04//Delårsrapport för perioden januari-mars 2018 Guideline Geo AB (publ)

2017

2018-04-19// Guideline Geo AB (publ) Årsredovisning 2017

2018-02-07//Bokslutskommuniké 2017 Guideline Geo AB (publ) 

2017-11-10//Delårsrapport för perioden januari-september 2017 Guideline Geo AB (publ)

2017-08-29//Delårsrapport för perioden januari – juni 2017 Guideline Geo AB (publ)

2017-05-11// Delårsrapport för perioden januari – mars 2017 Guideline Geo AB (publ)

2016

2017-04-27 // Guideline Geo AB (publ) Årsredovisning 2016

2017-02-07 // Bokslutskommuniké 2016 Guideline Geo AB

2016-11-11 // Delårsrapport för perioden januari – september 2016 Guideline Geo AB (publ)

2016-08-23 // Delårsrapport för perioden januari – juni 2016 Guideline Geo AB (publ)

2016-05-02 // Delårsrapport för perioden januari – mars 2016 Guideline Geo AB (publ)

2015

2016-04-11 // Guideline Geo AB (publ) Årsredovisning 2015

2016-02-09 // Bokslutskommuniké 2015 Guideline Geo AB (publ)

2015-11-06 // Delårsrapport för jan – september 2015 Guideline Geo AB (publ)

2015-08-25 // Delårsrapport för perioden januari – juni 2015 Guideline Geo AB (publ)

2015-05-05 // Delårsrapport för perioden januari – mars 2015 Guideline Geo AB (publ)

2014

2015-04-28 // Guideline Geo AB (publ) Årsredovisning 2014

2015-02-06 // Bokslutskommuniké 2014 Guideline Geo AB (publ)

2014-11-05 // Delårsrapport för perioden januari – september 2014 Guideline Geo AB (publ)

2014-08-26 // Delårsrapport för perioden januari – juni 2014 Guideline Geo AB (publ)

2014-05-08 // Delårsrapport för perioden januari – mars 2014 Guideline Geo AB (publ)

2013

2014-04-25 // Guideline Geo AB (publ) Årsredovisning 2013

2014-02-07 // Bokslutskommuniké 2013 Guideline Geo AB (publ)

2013-11-18 // Delårsrapport för perioden januari – september 2013 Guideline Geo AB (publ)

2013-08-23 // Delårsrapport för perioden januari – juni 2013 Guideline Geo AB (publ)

2013-05-20 // Delårsrapport för perioden januari – mars 2013 Guideline Technology AB (publ)

2012

2013-04-29 // Guideline Technology AB (publ) Årsredovisning 2012

2013-02-18 // Bokslutskommuniké för helåret 2012 Guideline Technology AB (publ)

2012-11-19 // Delårsrapport för perioden januari – september 2012 Guideline Technology AB (publ)

2012-08-20 // Delårsrapport för perioden januari – juni 2012 Guideline Technology AB (publ)

2012-05-21 // Delårsrapport för perioden januari – mars 2012 Guideline Technology AB (publ)

2012-04-27 //Guideline Technology AB (publ) Årsredovisning 2011

2012-02-20 // Bokslutskommuniké för helåret 2011 Guideline Technology AB (publ)