Delårsrapport januari-mars 2021

Första kvartalet i korthet Omsättningen uppgick till 24,4 (18,2) MSEK för det första kvartalet vilket är en ökning med 34…

Guideline Geo lanserar MALÅ Controller App

Guideline Geo lanserar den egenutvecklade mjukvarulösningen MALÅ Controller App, som gör det möjligt för användare att samla in markradardata med hjälp av den…