Delårsrapport januari-juni 2020

Andra kvartalet i korthet Intäkter uppgick till 29,9 (34,0) MSEK för det andra kvartalet vilket är en försämring med 12…

Delårsrapport januari-mars 2020

Kvartalet i korthet Intäkter uppgick till 20,2 (29,3) MSEK för det första kvartalet vilket är en försämring med 31 procent….

Kallelse till bolagets årsstämma 2020

Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM Main Regulated, offentliggör kallelse till bolagets årsstämma 2020. Styrelsen för Guideline Geo välkomnar…