Aktie

HANDELSINFORMATION

Aktienamn: Guideline Geo

Kortnamn (ticker) på Nasdaq Stockholm: GGEO

ISIN-kod: SE0005562014

LEI-kod: 549300OOMD33M4KT6E49

 

Aktierna registreras av Euroclear Sweden AB

Guideline Geos aktier handlas sedan den 24 augusti 2020 på Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Bolaget har ett registrerat aktiekapital på 11 428 058 SEK fördelat på 11 428 058 aktier.

Aktiernas kvotvärde är 1,00 SEK per aktie.

För mer information om Guideline Geo Nasdaq First North Growth Market