Revisor

REVISOR

På årsstämman 2015 valdes KPMG AB till bolagets revisor. Återval skedde vid årsstämman 2019 som gäller till och med årsstämman 2020. Huvudansvarig revisor är Henrik Lind.

Henrik Lind
Född 1979
Auktoriserad revisor

Adress till KPMG AB:
Besöksadress: Vasagatan 16
Postadress: PO Box 382
113 97 Stockholm