Guideline Geos årsredovisning för 2016 publicerad och ny utdelningspolicy antagen

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity, meddelar att bolagets årsredovisning 2016 är tillgänglig från och med idag, samt att ny utdelningspolicy är antagen av styrelsen, varvid styrelsen följaktligen kommer att föreslå årsstämman 2017 att ingen utdelning lämnas. 

Årsredovisningen för 2016 finns tillgänglig på bolagets webbplats www.guidelinegeo.com

Den tidigare utdelningspolicyn löd: ”Guideline Geos utdelningspolicy innebär att 25 till 50 procent av årets resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna.”
Den nya utdelningspolicyn lyder: ”Styrelsens policy är att investera tillgängliga medel i verksamheten så länge det bedöms som mer gynnsamt för aktieägarvärdet än att lämna utdelning.”

Mot bakgrund av bolagets marknadsposition och tillväxtmöjligheter bedömer styrelsen att det finns intressanta investeringsmöjligheter i verksamheten. Styrelsen kommer följaktligen att föreslå årsstämman 2017 att ingen utdelning lämnas.

För ytterligare information kontakta: Kjell Husby, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 954 79 97.

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (“MAR”). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 17:30 CET.

Pressmeddelande GGEO 20170427 (PDF)