Finansiella Rapporter

Kommande rapporttillfällen


Delårsrapport för perioden januari-september 2018 lämnas den 15 november 2018
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018 lämnas den 13 februari 2019

2018

2018-11-15//Delårsrapport för perioden januari-september 2018 Guideline Geo AB (publ)

2018-08-29//Delårsrapport för perioden januari-juni 2018 Guideline Geo AB (publ)

2018-05-04//Delårsrapport för perioden januari-mars 2018 Guideline Geo AB (publ)

2018-02-07//Bokslutskommuniké 2017 Guideline Geo AB (publ) 

2017

2017-11-10//Delårsrapport för perioden januari-september 2017 Guideline Geo AB (publ)

2017-08-29//Delårsrapport för perioden januari – juni 2017 Guideline Geo AB (publ)

2017-05-11// Delårsrapport för perioden januari – mars 2017 Guideline Geo AB (publ)

2017-04-27 // Guideline Geo AB (publ) Årsredovisning 2016

2017-02-07 // Bokslutskommuniké 2016 Guideline Geo AB

2016

2016-11-11 // Delårsrapport för perioden januari – september 2016 Guideline Geo AB (publ)

2016-08-23 // Delårsrapport för perioden januari – juni 2016 Guideline Geo AB (publ)

2016-05-02 // Delårsrapport för perioden januari – mars 2016 Guideline Geo AB (publ)

2016-04-11 // Guideline Geo AB (publ) Årsredovisning 2015

2016-02-09 // Bokslutskommuniké 2015 Guideline Geo AB (publ)

2015

2015-11-06 // Delårsrapport för jan – september 2015 Guideline Geo AB (publ)

2015-08-25 // Delårsrapport för perioden januari – juni 2015 Guideline Geo AB (publ)

2015-05-05 // Delårsrapport för perioden januari – mars 2015 Guideline Geo AB (publ)

2015-04-28 // Guideline Geo AB (publ) Årsredovisning 2014

2015-02-06 // Bokslutskommuniké 2014 Guideline Geo AB (publ)

2014

2014-11-05 // Delårsrapport för perioden januari – september 2014 Guideline Geo AB (publ)

2014-08-26 // Delårsrapport för perioden januari – juni 2014 Guideline Geo AB (publ)

2014-05-08 // Delårsrapport för perioden januari – mars 2014 Guideline Geo AB (publ)

2014-04-25 // Guideline Geo AB (publ) Årsredovisning 2013

2014-02-07 // Bokslutskommuniké 2013 Guideline Geo AB (publ)

2013

2013-11-18 // Delårsrapport för perioden januari – september 2013 Guideline Geo AB (publ)

2013-08-23 // Delårsrapport för perioden januari – juni 2013 Guideline Geo AB (publ)

2013-05-20 // Delårsrapport för perioden januari – mars 2013 Guideline Technology AB (publ)

2013-04-29 // Guideline Technology AB (publ) Årsredovisning 2012

2013-02-18 // Bokslutskommuniké för helåret 2012 Guideline Technology AB (publ)

2012

2012-11-19 // Delårsrapport för perioden januari – september 2012 Guideline Technology AB (publ)

2012-08-20 // Delårsrapport för perioden januari – juni 2012 Guideline Technology AB (publ)

2012-05-21 // Delårsrapport för perioden januari – mars 2012 Guideline Technology AB (publ)

2012-04-27 //Guideline Technology AB (publ) Årsredovisning 2011

2012-02-20 // Bokslutskommuniké för helåret 2011 Guideline Technology AB (publ)