Guideline Geo presenterar på Redeye Technology Day

Den 25 november kl 14.10 presenterar VD Mikael Nolborg Guideline Geo och den senaste utvecklingen i bolaget på Redeye Technology Day.

Presentationen introducerar Guideline Geo, vårt erbjudande och hur vi genom att kombinera hårdvara och mjukvara kan erbjuda kompletta lösningar som skapar värde för kunder inom en mängd marknadssegment som både är globala och har intressant tillväxt.

Presentationen livesänds och kan följas på:
https://www.redeye.se/events/792758/redeye-technology-day

Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig via Redeye.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00.

Guideline Geo (GGEO) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.