Guideline Geo tillsätter ny ekonomichef

Guideline Geo tillsätter Gabriella Williams som ny ekonomichef. Gabriella har lång erfarenhet från olika chefsroller inom ekonomi och finans. Hon har bland annat varit CFO för Swedbank Fastighetsbyrå AB samt redovisningsansvarig inom Försvarsexportmyndigheten. Gabriella tillträder 15 december och ersätter då Rikard Olofsson som valt att gå vidare i en annan roll utanför bolaget. Rikard lämnar Guideline Geo den 5 oktober och fram till tillträdet kommer Jonas Nordstrand vara ekonomichef på konsultbasis.

 

”Jag vill välkomna Gabriella till Guideline Geo. Med sin erfarenhet, kunnande och personlighet kommer Gabriella passa in perfekt och bli en värdefull medarbetare”, säger Mikael Nolborg, VD Guideline Geo

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den   27 september 2021 kl. 19:00 CEST.

Guideline Geo (GGEO) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Pressmeddelande GGEO utser ny ekonomichef