Guideline Geos publicerar årsredovisningen för 2020

Guideline Geo AB (publ) har idag publicerat årsredovisningen för 2020 och finns tillgänglig på bolagets här.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00

Rikard Olofsson, Ekonomichef Guideline Geo AB (publ), tel. +46 73 093 16 76

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den   7 april 2021 kl. 10:00 CEST.

Guideline Geo (GGEO) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Pressmeddelande GGEO 20210407 årsredovisning 2020