Guideline Geo har vunnit en större upphandling i Algeriet med ett förväntat ordervärde motsvarande 3,5 MSEK

Guideline Geo har vunnit en upphandling av geofysiska instrument med ett förväntat ordervärde motsvarande 3,5 MSEK. Kunden är ett geofysikkonsultbolag i Algeriet.

Ordern består av bolagets avancerade seismiklösning ABEM Terraloc Pro2 och tredjepartsprodukter. Förväntat ordervärde motsvarar cirka 3,5 MSEK med leverans under tredje kvartalet 2021. Kunden är Entreprise Nationale De Geophysique som är ett geofysikkonsultbolag som avser att använda lösningarna till olika typer av geofysiska undersökningar i Algeriet och närliggande länder.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00.

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021 kl. 19:00 CEST.

Guideline Geo (GGEO) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Pressmeddelande GGEO Order (Algeriet)