Guideline Geo vinner strategiskt viktig order till myndighet i Europa till ett värde av 1,9 MSEK

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-equity, vinner strategiskt viktig order till myndighet i Europa gällande bolagets markradar-lösningar som kunden kommer att nyttja för att kartlägga järnväg till ett sammanlagt ordervärde av 1,9 MSEK.

Ordern som består av avancerade MALÅ ProEx system har ett totalt värde på 1,9 MSEK och kommer att levereras under andra halvåret 2019. Kunden, som är en myndighet i Europa, kommer använda lösningen för att kartlägga järnväg med syfte att bättre förstå underhållsbehov.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00.

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 18:00 CET.

Pressmeddelande som pdf