Guideline Geo vinner viktig order till en strategisk kund i EMEA till ett värde av 4,1 MSEK

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ.), noterat på NGM-Equity, vinner viktig order till en strategisk kund i EMEA gällande bolagets markradar-lösningar till ett sammanlagt ordervärde av 4,1 MSEK.

Ordern som består av avancerade markradar-lösningar har ett totalt värde på 4,1 MSEK och kommer att levereras delvis i slutet av 2019 och delvis under första halvåret 2020.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Nolborg, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00.

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2019 kl. 08:45 CET.

Pressmeddelande (PDF)