Guideline Geos vd lämnar bolaget

Mikael Nolborg, vd och koncernchef på Guideline Geo AB sedan 2017, har beslutat att lämna Guideline Geo för att gå vidare i en annan roll utanför bolaget.

 

”Under Mikaels ledarskap har Guideline Geo framgångsrikt stärkt sin position som ett innovativt och globalt företag. Tack vare hans insatser har vi idag en stark plattform för att vidareutveckla bolaget. Jag önskar honom lycka till i sin nya befattning” säger Anders Gemfors, Styrelseordförande, Guideline Geo AB (publ)

 

Mikael kommer att fortsätta i sin roll som vd fram till sommaren 2022 och en rekryteringsprocess för att hitta hans efterträdare inleds omedelbart.

 

För ytterligare information kontakta:

Anders Gemfors, Styrelseordförande, Guideline Geo AB (publ), +46 70 513 63 45

 

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2022 kl. 08:30 CET.

 

Guideline Geo (GGEO) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Pressmeddelande_GuidelineGeo_Januari 10 2022