Delårsrapport januari-juni 2021

Andra kvartalet i korthet

  • Omsättningen uppgick till 30,4 (27,6) MSEK för det andra kvartalet vilket är en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period 2020. Orderingången under perioden uppgick till 41,6 (26,2) MSEK, vilket är bolagets högsta notering någonsin för perioden och en ökning med 36 procent för första halvåret jämfört med samma period 2020.
  • Rörelseresultatet uppgick till –­4,0 (­1,6) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på –13,1

(5,3) procent.

  • Periodens resultat för kvartalet uppgick till –3,3 (0,9) MSEK vilket motsvarar resultat per aktie om

–0,29 (0,08) SEK.

  • Guideline Geo vann en större upphandling av geofysiska instrument till Algeriet med ett förväntat ordervärde motsvarande 3,5 MSEK. Leverans beräknas under tredje kvartalet 2021

 

– Försäljningen har utvecklats starkt under andra kvartalet och orderingången är bolagets största kvartalsvisa orderingång någonsin. Vi ser dock fortsatt påverkan av covid-19 på flera marknader och pandemin innebär också bristande komponenttillgång vilket lett till vissa leveransförseningar. Vi har ett negativt rörelseresultat under andra kvartalet vilket är drivet av flera faktorer, säger Mikael Nolborg, vd Guideline Geo.

 

Delårsrapport jan-jun 2021

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00

Rikard Olofsson, Ekonomichef Guideline Geo AB (publ), tel. +46 73 093 16 76

www.guidelinegeo.com

 

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021, klockan 08:30 CEST.

 

Guideline Geo (GGEO) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Pressmeddelande – Delårsrapport jan-jun 2021