Inbjudan – Presentation av delårsrapport för januari-juni 2021

Guideline Geo offentliggör delårsrapporten för januari-juni 2021, torsdag den 26 augusti 2021

kl 8:30. Vi önskar investerare välkomma att delta i ett webbinarium med VD Mikael Nolborg som presenterar delårsrapporten.

Datum: Torsdag 26 august 2021

Tid: 11:30

LÄNK till WEBBINARIUM

Rapporten samt inspelat webbinarium kommer att finnas tillgängligt på Guideline Geos webbsida.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00.

www.guidelinegeo.com

Pressmeddelande GGEO 20210823_InbjudanDelårsrapport_jan-jun

Guideline Geo (GGEO) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.