Guideline

Nedåtpil

Vad vi gör

Guideline är världsledande inom geofysik och geoteknologi och omvandlar avancerad teknologi till praktiskt applicerbara lösningar på vardagliga, samhälleliga och globala problem. Vi arbetar primärt inom tre globala tillväxtområden; kartläggning av vattenförekomster, miljö och geologiska risker samt infrastruktur, men våra helhetslösningar används även inom arkeologi, haveriutredningar, brottsplatsundersökningar och prospektering efter naturresurser m.m.

Water
Vatten

Bristen på rent vatten är ett akut, globalt problem som ökar sjukdomar och dödlighet och begränsar utvecklingen för ett framgångsrikt jordbruk i utvecklingsländer. Våra lösningar gör det inte bara möjligt att lokalisera optimala platser för nya borrhål med störst förutsättning för hållbart vattenuttag, utan även att hitta orsaker till föroreningar i existerande vattentäkter. Vi samarbetar med FN och andra myndigheter för att bistå i hanteringen av vattenresurser, för att förbättra livskvaliteten för människor och bevara naturen, utan att kompromissa med framtida generationers behov.

Environment
Miljö

När världens städer växer blir det ekonomiskt intressant att återanvända mark som tidigare har använts för olika typer av avfall, för etablerandet av ny infrastruktur. Det här kan vara både miljö- och hälsofarligt och dyrt, då dokumentationen om de här områdena ofta är bristfällig och sanering kostsam. Även naturen själv kan orsaka risker vid nyetablering i form av t ex jordskred och vulkanisk verksamhet. Vi erbjuder flerdimensionell kartläggning av mark och geologi som enbart borrprover inte kan ge, och visualiserar dem i grafiska modeller som underlag för byggplanerare och beslutsfattare.

Infrastructure
Infrastruktur

Väl fungerande infrastruktur är avgörande för all samhällsbyggnation. Och kostsam. Vi erbjuder helhetslösningar som stöd vid nyetablering och underhåll av infrastruktur i hela kedjan, från förstudie till projektering, konstruktion och reparation av felaktiga konstruktioner eller konstruktionssvagheter i existerande infrastruktur. Med vår hjälp kan exploatörer få ingenjörsgeologiska prognoser och kontinuerliga bilder av ett område och undvika överraskningar i form av bergsryggar, fornlämningar eller underminerad mark och spara både tid och pengar.

Finansiell information

Det här är Guideline Geo

Guideline Geo utvecklar, tillverkar och marknadsför helhetslösningar för att identifiera objekt, strukturer och föroreningar under mark, undersöka olika geologier samt se förändringar i mark och konstruktioner över tid.

Verksamheten är fokuserad på tre prioriterade marknadsområden med stark global tillväxt:

- System för undersökningar vid nyetablering och underhåll av infrastruktur
- System för undersökningar av miljörisker och geologiska risker
- System för kartläggning och undersökning av vattenförekomster

Gudieline Geo arbetar med ledande teknologier och innovativa lösningar under de välkända och etablerade varumärkena ABEM och MALÅ.
Koncernen har egen verksamhet i Europa, Nordamerika samt Asien och samarbetar med ett antal partners runt om i världen.
Bolaget är även delägare i Second Square som är verksamt inom optimering av bergborrning.

Guideline Geo AB (publ) är noterat på NGM Equity.

Abem

ABEM Instrument har lett utvecklingen inom geofysiska lösningar sedan 1923. ABEMs tekniker används för geofysiska undersökningar för att utvärdera markförhållanden med hjälp metoder som resistivitet, elektromagnetism, seismik, vibrationsmonitorering. Kunder och användare finns inom branscher som mineralexploatering, infrastruktur, utbildning och forskning, arkeologi m.m.

Malå

MALÅ Geoscience är marknadsledande inom markradar, så kallad Ground Penetrating Radar (GPR) med kunder i över 100 länder. Tekniken som MALÅ tillhandahåller gör det möjligt att skapa, analysera och förvandla stora mängder komplex markradardata till förståeliga och visuella representationer av markunderlag. Respresentationerna används sedan för att fatta snabbare och säkrare beslut som minskar projektkostnader och skyddar både allmänhet och anställda världen över inom mineralexploatering, infrastruktur, utbildning och forskning, arkeologi, miljö, militär och polis m.m.

Nyheter

Nyhetsarkiv

Kontakt

Guideline Geo AB (publ)

Löfströms Allé 1 Karta
172 66 Sundbyberg, Sverige

Tel: +46 8 557 613 00
Fax: +46 8 557 613 01
E-post: info@guidelinegeo.com